28. februar 2024 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

Allerød og Blovstrød Teglværker

 

De to teglværker er fra begyndelsen af 1870’erne og lå tæt op ad Nordbanen med godt en ½ kilometers afstand syd for Lillerød/Allerød Station.

Allerød Teglværk (AT) lå på Sortemosevej, (XL-Byg i dag) og Blovstrød Teglværk (BT) lå på området ved Blovstrød Banen.

AT var ejet af familien Friedrichsen på Ny Allerødgård, der var en gammel teglværksslægt med rødder til Nivå og Sønderjylland.

Det blev i 1947 solgt til Faxe Kalkbrud.

BT var bygget af et konsortium af bygmestre fra København og blev i 1911 overtaget af Frederiksholms Teglværker.

 

Begge teglværker udnyttede den gode ler, der var så meget af i vores område. Først gravede man ler tæt på teglværkerne, men efterhånden måtte man længere og længere væk for at finde leret. Der blev anlagt lange tipvognsspor til tipvognstogene gennem Sønderskov og Ravnsholt til Bregnerød (Allerød Teglværks nu fredede lergrav, hvor Allerødtiden første gang blev påvist) og til Vassingerød, hvor begge værker havde lergrave. Tipvognstogenes tracéer kan stadig ses mange steder - nu som cykel- og gangstier.

 

Både AT og BT havde i mange år hver et sidespor fra Nordbanen og en Stationsmester ansat af DSB, som sørgede for, at godstogene, der hentede de færdige mursten og tegl, kom rigtigt ind i køreplanen på Nordbanen. Mursten og tegl skulle bruges til bl.a. etageejendomme på Østerbro, Københavns Hovedbanegård og mange andre byggerier.

 

Allerød Teglværk lukkede i 1965 og blev nedrevet 1966.

 

Blovstrød Teglværk lukkede ned i flere tempi fra slutningen af 1950’erne, hvor ringovnen (Hoffmannovnen) blev nedrevet, derefter fulgte lukningen af langovnen i 1968, og Pottemageriet, hvor der blev brændt blådæmpede sten og glaserede tagsten, lukkede endeligt i 1982.

Skorstenen på Blovstrød Teglværks langovn blev sprængt i 1980 (i tredje forsøg!)

 

Fremstilling af mursten og tegl

 

Både Allerød og Blovstrød Teglværker brugte ler, der var aflejret i issøer i slutningen af den sidste istid, til deres teglprodukter.

 

Lergravning

I de første mange år gravede man leret op ved håndkraft og læssede det på tipvogne, som et lille lokomotiv kørte hjem til teglværket. En arbejder fik 1 kr. for at fylde en tipvogn pr. håndkraft. Senere gik man over til gravemaskiner og lastbiler.

 

Æltning

På teglværket æltes leret, småsten knuses i valser og større sten fjernes. Her kan lerets konsistens også justeres enten ved at tilsætte vand eller tørt lerpulver af knust råler.

 

Formning

Håndstrøgne sten bliver lavet i en våd træform uden bund med plads til to mursten. Håndstrygeren klasker en klump blødt ler ned i hvert rum og stryger den overskydende ler af med hånden eller et træstykke. Herefter vendes de to sten ud på en træplade (en lap), og det hele sættes til tørring.

 

Maskinstrøgne sten bliver lavet i en maskine, der fungerer som, en kæmpe kødhakkemaskine - ligesom, når man laver vaniljekranse til jul. Men i stedet for dej i stjerneform, bliver leret presset ud af mundstykket i en lang ’lerstreng’ i stenens længde og bredde (plus lidt til svind i tørring og brænding). På et afskærerbord bliver ’lerstrengen’ skåret i længder til mursten.

Der kan sættes forskellige mundstykker på strengpressen, så man også kan lave f.eks. drænrør eller tagsten.

 

Tørring

De rå sten skal nu tørres i tørreladerne inden brændingen. Normalt er vandindholdet i nylavede produkter 20-30 vægtprocent.

 

Brænding

Når stenene er tørret stables de op i et af ovnens kamre, og de opvarmes til mellem 950° og 1.050° - alt efter lersort.

Før i tiden fyrede man kun med kul, senere med olie, og i dag bruger man naturgas.

Under opvarmningen sker der en række kemiske reaktioner, hvorved lerpartiklerne kittes sammen (sintrer). Både tørring og sintring bevirker et svind. Når den ønskede temperatur er nået, stoppes brændingen, og stenene køler af.

Hvis temperaturen i ovnen bliver for høj (1.000°-1.100°), er der risiko for, at leret smelter, og stenene brænder sammen til en ’kat’.

                                                                                                        LAFAK


Blovstrød Teglværk med Nordbanen i forgrunden (Allerød
station mod venstre) De tre skorstene er fra venstre: Potte-
mageriet, rundovnen (Hoffmann-ovnen) og langovnen.
Ca. 1935

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark