9. december 2023 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail
Stednavne

 

Allerød – nævnt første gang i kilderne 1260 som Alryth. Forleddet Al- er det gamle navn for elletræ, og –rød betyder ’rydning’ – altså elletræsrydning.

Bastrup – Af mandsnavnet Basti. Endelsen er torp = bebyggelse.

Blovstrød - nævnt første gang 1265 som Blaustruth. Forleddet består af et mandsnavn, Vesti med foransat blá = sort, hentydende til sort hår; -rød = rydning. Altså ’Sorte-Vestis rydning’.

Grønnegade - Grønnegade Huse nævnes i 1660. Af grøn og gade. I en række købstæder kaldes bebyggelser på grænsen mellem by og land for Grønnegade. Det er muligvis dette navn, der er lånt.

Hammersholt – nævnt første gang 1308. Navnet kommer af Hammer = en høj stenet bakke; f.eks. som Hammeren på Bornholm. –holt = skov.

Hestetangs Mølle – Nævnes 1460 Hæstonggs Mølle. Muligvis af ordet hæs (korn- eller høstak) eller hessel = hassel og tange i betydningen landtange.

Høvelte – først nævnt 1346 Høholt. Kommer af navneordet høj, der i dialekt udtales höw´ eller tillægsordet høj. Endelsen er holt = skov.

Kattehale - kommer af plantenavnet Kattehale, der er fællesnavn for en del planter, hvis vækst eller blomsterstand har en fjern lighed med en kats hale.

Kettinge - nævnt første gang i kilderne i 1346 Kyætinge. Antagelig afledt af Kætte, der på sjællandsk dialekt betyder ’en smal krog’ eller ’indelukke’. Det kan også være en sideform til Kattinge, der indeholder slægtsnavnet Kættinger.

Kirkelte – nævnt første gang 1285 Kirkijholt. Kommer af kirke, men der har aldrig været en kirke i Kirkelte. Et alter i Vor Frue Kirke i København har i 1285 haft del i skoven. Holt = skov.

Kollerød – nævnes 1274 Collæruth. Forleddet er det gamle danske mandsnavn Kolli, der kommer af ’hoved’. –rød = rydning.

Lerelte – nævnes i 1682 som Lerrelt. Sammensat af ordet ler og -elte = holt = skov.

Lille-Sverige – nævnes 1898. Sandsynligvis på grund af de mange svenskere, der arbejdede på Hammersholt Teglværk.

Lillerød – nævnt første gang 1374 Lillarødh. Navnet betyder enten ’den lille rydning’ eller er sammensat af person-tilnavnet Litle – den lille. –rød = rydning.

Ludserød - første gang nævnt 1266. Forleddet kommer sandsynligvis af helgennavnet Lucius eller kvindenavnet Lucia, og –rød = rydning. Ikke desto mindre blev Ludserød i 1922 officielt erstattet med Høvelte – sandsynligvis på grund en fejlagtig association til lus.

Lynge – nævnt første gang 1085 Liungaherathi (Lynge Herred). Navnet betyder ’Samling af Lyngplanter’ – ’Lyngbevokset Strækning’.

Røgle - f.eks. i Røgle Bakke. ”Langstrakt, lav forhøjning” eller ”den midterste og højeste del på en ager”.

Uggeløse – Nævnt første gang 1252 Vgalose. Som alle andre stednavne med endelsen –løse er forleddet Ugge- vanskelligt at tolke. Det kan muligvis betyde ’finne på en fisk’ eller ’takket tandstump’ – men et er sikkert, det er aldrig et mandsnavn (iflg. Dansk historisk Opslagsværk.) Endelsen betyder muligvis ’fugtig eng’ eller ’græsgang’.

Vassingerød – Nævnes 1285 Vassingruth. Forleddet er et slægtsnavn Vatsinger, dannet af personnavnet Vatsi. –rød = rydning.

Vrålyng – på dialekt Vråliong. Af vrå = krog, hjørne, brugt om afsides liggende steder. Efterleddet er plantenavnet lyng.

 


Betydningen af stednavnene stammer fra Frederiksborg Amts Stednavne udgivet af Stednavneudvalget, Kbh. 1929 samt Dansk historisk Opslagsværk udgivet af Dansk historisk Fællesforening. (1991)

 

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark