9. december 2023 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

Prins Valdemar og Prinsesse Maries Hvilehjem i AllerødPrins Valdemar og Prinsesse Maries Hvilehjem set fra havesiden med sommergæster i liggestolene. Bemærk skibsrattet på altanens rækværk. Tryk: Lillerød Boghandel. 1948
Hvis man i dag vil på landet, er Allerød måske ikke det mest oplagte sted at holde sommerferie, - men sådan har det ikke altid været.


Fra 1928 til 1980 tilbragte i tusindvis af gamle søfolk og deres familier en uge på Prins Valdemar og Prinsesse Maries Hvilehjem i Allerød. Det har været en dejlig tid med mange sommerminder, som feriegæsterne kunne se tilbage på, når vinteren kom, og de var tilbage i deres små lejligheder i hovedstaden:

 

”Hjerteligst Tak for den dejlige Tid paa Hjemmet, som jeg vil leve paa i Tiden; maaske bliver det sidste Gang; men saa skal I vide, at det er en velsignet Gerning, I yder, og jeg tror, mange med mig vil bede Gud velsigne jer og jert Arbejde.”

 

”Rigtig mange Tak for al deres Venlighed imod mig. Tak, fordi De vilde tage imod mig, der er blind, og fordi jeg maatte blive der saa længe, og fordi at De sørgede saa godt for mig ved Bordet. Jeg vil altid mindes dette Ophold med Taknemmelighed.”

 

Disse to uddrag af takkeskrivelser fra sommergæster på Sømandshjemmet i Allerød i sommeren 1938 vidner tydeligt om, at et ophold her var en sommerglæde, der blev værdsat og som betød gode minder for resten af livet.

 

Trappegelænderet med signalmasten og et udpluk af de utallige skibstegninger og malerier, som Hvilehjemmet rummede. Ukendt fotograf. 1929
Fyrbødernes Sygekasse

Sommerhjemmet - eller hvilehjemmet, som det blev kaldt i daglig tale, - blev indviet i 1928, men forhistorien går tilbage til 1871 med oprettelsen af en Sygekasse for Søfyrbødere.

Fyrbødernes arbejde med at skovle kul på dampskibenes maskiner var ekstremt hårdt, og det var ikke rart at tænke frem mod alderdom og eventuel sygdom i en tid før alderdomsunderstøttelse og fattiglov. Derfor gav oprettelsen af sygekassen ro i sjælen hos mange søfyrbødere, der nu mere roligt kunne se fremtiden i møde. Sygekassekontingentet blev sat til 2 kr. om måneden, og blev man syg, fik man 8 kr. om ugen. Ved dødsfald udbetaltes 100 kr. til de efterladte.

 

Allerede i 1898 var der tale om at oprette en stiftelse til de gamle sømænd. Men idéen blev af mange grunde ikke til noget. Først da man i 1916 tillod, at medlemmernes sønner, der var fyldt 18 år, kunne optages i sygekassen, kom der skred i projektet. I 1919 blev Axel Larsen, der var søn af en tidligere fyrbøder, valgt til ny formand på en dramatisk generalforsamling, hvor en opposition truede med øretæver. Men alt endte godt, og man gik i gang med indsamlingen af penge til et alderdomshjem for de gamle søfolk.

Man kontaktede etatsråd H.N. Andersen fra ØK for at få hans støtte til projektet. Han tilbød at yde 10.000 kr. - hvis bestyrelsen selv kunne skaffe 30.000 kr. på tre måneder. Det lykkedes, og i 1921 købte man Valdemarsgade 60-62 i København. Året efter flyttede de første beboere ind, alt imens bestyrelsen stadig indsamlede penge for at skaffe til driften af hjemmet.


Prins Valdemars og Prinsesse Maries Fond

I 1925 var Christian den 9.s yngste søn, prins Valdemar på besøg på alderdomshjemmet. Valdemar var søofficer, og han blev så begejstret for det uegennyttige arbejde, der blev gjort i forbindelse med stiftelsen, at han meddelte, at han gerne så sit og prinsesse Maries navn knyttet til hjemmet. Herefter blev fondets navn Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond.


Hvilehjemmets spisestue med inskriptioner på væggene. Ukendt fotograf. 1929
Sømandshjem i Allerød

I Fondets vedtægters §2 hedder det blandt andet, at det også er Fondets opgave at ”sprede Sommer- og Juleglæde blandt de gamle og enlige”. Det medførte, at bestyrelsen i 1928 købte en ejendom i Allerød og indrettede den til feriehjem ”for gamle Sømænd af alle Grader, deres Enker og ældre, ugifte Døtre til Minde om de 713 danske Sømænd, der under Verdenskrigen gav Livet for Danmark”.

Ejendommen var en stor hvidkalket patriciervilla med mansardtag, tidligere ejet* af en lokal købmand, og den havde adresse på Alléen nr. 4 i Allerød - tæt på stationen.

Alléen var oprindelig en gammel jagtvej mellem Lillerød og Blovstrød og områdets ”handelscentrum” med nogle få forretninger og håndværkere. Kun få uger efter købet foreslog Fondet Blovstrød sogneråd, at Alléen skiftede navn til ”Prins Valdemars Vej” eller ”Prins Valdemars Allé”. Sognerådet valgte det sidste forslag på sognerådsmødet i marts 1928, og godt fjorten dage senere gav Prins Valdemar ”sit Minde til, at den omhandlede ’Allen’ i Allerød fremtidigt benævnes ’Prins Valdemars Alle’.”


”Mindet” – som hvilehjemmet blev kaldt i starten – blev indrettet med plads til 15 personer på selve hjemmet og 8 pladser ude i byen. Man modtog søfolk af alle grader lige fra matroser og fyrbødere til kaptajner, og de danske søfartsorganisationer og rederier havde førsteindstillingsret til pladserne.

Opholdsperioden var som regel 21 dage, men man kunne forlænge perioden helt op til 15 uger.

Modtagelsesværelset med portrætter af Prins Valdemar og Prinsesse Marie. Ukendt fotograf. 1929.

Huset lå i en stor velanlagt have med græsplæne og staudebede.

I stueetagen var den tilsynsførendes kontor og soveværelse, nogle få værelser, køkken og spisestue. På væggene var malet inskriptioner som ”Danmark, vor Moder tag i din Favn skærmende Mindet, der aldrig kan briste” og ”Ikke interesse – men Kærlighed”. Det sidste bonmot blev tilskrevet prins Valdemar, der havde svaret sådan, engang man havde takket ham for hans interesse for Fondets arbejde.

Frederiksborg Amts Tidendes udsendte journalist var dagen før indvielsen på besigtigelse i sømandshjemmet, og vi følger ham op ad trappen: ”På 1. Salen findes de fleste Lukaffer – Soveværelser til 3, 2 og 1 Mand med fortræffelige Senge, stukne Vattæpper o.s.v. Heroppe samler Interessen sig særlig om Opholdsstuen. Den er udstyret med behagelige Kurvemøbler, og her vil ’Mænnerne’ befinde sig som i en Palmehave. De mange prægtige Palmer er en Gave fra Konsul Hartmann i Gent. I Forbindelse med den hyggelige Opholdsstue, hvor Klaver og Bibliotek også befinder sig, staar den store Altan, hvorfra der er Udsigt over til Ravnsholt Skov og Tokekøb Hegn, og endvidere er der paa 1. Salen bleven Plads til et lille Bestyrelsesværelse.”

Man var ikke i tvivl om, at det var et hus med tilknytning til søen. Rundt om hang billeder og træsnit af skibe, og på trappegelænderet i entreen sad en signalmast, der viste ”stiv kuling for Hanstholm”. På et tidspunkt blev der opsat et kæmpestort rat midt på altanens rækværk, så man kunne stå og drømme sig tilbage til de store oceaner, og ti minutter før hvert måltid blev der slået otte glas.


Den officielle indvielse af hvilehjemmet var planlagt til at foregå på prins Valdemars 70 års fødselsdag den 27. oktober 1928, men da alt var færdigindrettet sidst på foråret, - og som Frederiksborg Amts Tidende skrev: ”der var noget meningsløst i, at den ellers fuldt færdige Bygning skulle staa tom den skønneste Sommertid…”., så fandt indvielsen sted på Valdemarsdagen den 15. juni med deltagelse af Prins Valdemar flere andre kongelige personer.

Det første hold sommergæster ankom den 19. juni, og den første sommer var der indsamlet penge til 36 fripladser. Der manglede dog stadig 16.000 kr. til de sidste monterings- og ombygningsudgifter, og for at skaffe en del af disse penge, blev der arrangeret en stor basar på Restaurant Wivel i København den 3. oktober.


Dagligstuen på første sal med udgang til altanen. Der er stadig liv i palmerne, som konsul Hartmann i Gent forærede hjemmet ved åbningen i 1928. Ukendt fotograf. 1929
I de næste knap tres år var hvilehjemmet rammen om flere tusind søfolk og deres familiers sommerophold i Allerød.

Da sømandshjemmet fyldte 10 år i 1938, havde der ifølge Frederiksborg Amts Avis i denne periode været 16.278 belægningsdage, og flere af gæsterne kom tilbage år efter år.

De mange sommergæster levede med i byens liv. For eksempel blev søfolkene altid inviteret med til sommermøderne i Blovstrød præstegårdshave, og der var omtale af det i de lokale aviser.

Ved hjemmets 50 års jubilæum i 1978 bragte Frederiksborg Amts Avis en artikel, hvor flere af veteranerne fortalte om ”gamle dage”, hvor folk ikke havde så travlt, og i stedet for at tale om at komme hinanden ved gjorde noget aktivt. Dengang så de lokale beboere frem til sommerbesøget af søfolkene, der kunne fortælle om den store verden. ”Man besøgte hjemmet og spillede, sang og fortalte, eller man inviterede feriegæsterne hjem i sine egne stuer for at hygge sig med dem”. Folk sendte jordbær og andre gode sager til hjemmets beboere, og blomsterhandleren sendte altid en smuk buket til søndagsbordet. ”Men alt dette faldt bort for omkring 15 år siden, da Allerød fik vokseværk”, fortalte fru Carla Hansen, der i mange år havde været med i Fondets bestyrelsen og i de sidste 15 år været bestyrerinde i Allerød.


Hvilehjemmet i Allerød havde i jubilæumsåret både økonomiske og aldersmæssige problemer, for det var nødvendigt med et generationsskifte i ledelsen. Hjemmets bestyrer, Carla Larsen var 77 år,  Fondets formand Carl Christiansen var 82 år og Hansigne Christensen, der hjalp til på hjemmet på 30. år, var 85 år. Om økonomien fortalte Carl Christiansen: ”Jeg skriver til forskellige firmaer for at få bidrag, og det er en stadig kamp. Man kan godt af og til tænke på, hvem der skal gøre arbejdet, når vi falder bort, uden at de skal have kæmpegager.” Men Christiansen beklagede sig ikke. ”Har man oplevet den glæde, de gamle sømænd eller deres koner og enker har af et ferieophold i Allerød efter at have tilbragt vinteren alene i en lille lejlighed i København, så har de mange år rigeligt været sliddet værd.”

Hvilehjemmet blev i 1980 solgt til Allerød Kommune, der i nogle år bl.a. brugte det til husvildebolig. Da ejendommen ikke blev vedligeholdt, var det tidligere så smukke sømandshjem efterhånden blevet temmelig ramponeret, og det blev nedrevet i begyndelsen af 1990´erne.** I dag ligger Allerød Almennyttige Boligselskabs etagebyggeri på stedet.

 

Efterskrift

Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond drev udover alderdomshjemmet i København og Hvilehjemmet i Allerød også Strandvejshjemmet ”Brinkly” i Skotterup samt Prins Georgs Hjem ”Aneberg” i Helsingør. ”Brinkly” var forbeholdt skibsførere, deres enker eller ældre, ugifte døtre og Prins Georgs Hjem var for skibsførere, maskinmestre og styrmænd.

 

                                                                                                 Birthe SkovholmKilder:

Korrespondance vedr. navneændring af Alléen. Blovstrød Kommunearkiv 60.3

Ordensregler for Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond. Strandvejshjem og Sommerhjem. 1935 og 1964. Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune.
Skøde- og Panteprotokollen Blovstrød 1912-1942 opslag 285/341

 

Tidsskrifter/avisartikler:

Fondet. Organ for Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond. Blad nr. 7, juli 1928; Blad nr. 12, december 1938 og Blad nr. 1, 1975.

”Indvielsen af Prins Valdemars og Prinsesse Maries Hvilehjem….15. Juni 1928.” Randers. 1928.

Frederiksborg Amts Tidende 15.6.1928; 16.6.1928

Frederiksborg Amts Avis 1.2.1928; 12.6.1938; 15.6.1938; 3.7.1938 og 11.6.1978 s. 30

 

Denne artikel er et bidrag til Kulturfestivalen Nordsjællandske Sommerglæders bog, der udkom 2005.
 i 2017

 

Det var ikke købmand L.S. Frederiksen, der byggede ejendommen. Han købte den af Christen
   Christensen i 1922
**Villaen på Pr. Valdemars Allé blev iflg. nedrivningstilladelse revet ned i april 1992. 11.12.2008 BS

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark