17. august 2022 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

KARL SCHRØDER


1 (Fire vaser): Typisk Schrøder-keramik med plantemotiver indskrabet i leroverfladen.
2: Kæresten, senere hustruen Ovidia
Karl Schrøder, 1897. Pastel af S. Jürgensen
4: Vase med åkander
5: Vase med citroner
6: To vaser med vinblade og druer
7: Fad i Skønvirkestil, 35 cm
På Frederiksborgvej 43 i Lillerød ligger der et stort rødstenshus med en værkstedsbygning foran. Huset hedder stadig i daglig tale ”Schrøders Hus”, og her boede keramikeren og maleren Karl Schrøder fra 1913* til sin død i 1943.

Karl Schrøder blev født i 1870 på Brøderup Højskole, hvor hans forældre var forstanderpar; men på grund af manglende elevtilgang, lukkede skolen i 1873, og familien flyttede til København.

Karl kom i malerlære og fik som tegn på stor dygtighed sølvmedalje ved svendeprøven i 1891.

Han var allerede i 1889 blevet optaget på Kunstakademiets Malerskole, hvor han udgik fra i 1898. Både mens han gik på malerskolen og i tiden efter, rejste han en del rundt i Europa bl.a. til Tyskland, Schweiz, Italien, Spanien og Frankrig, og undervejs ernærede han sig en tid som dekorationsmaler.


For også at få brød på bordet herhjemme blev han i 1898 ansat som lærer på Teknisk Selskabs Skole i København. Men arbejdet som tegnelærer var på dette tidspunkt kun et bijob, for Karl Schrøder var blevet interesseret i keramik.


Indtil 1880´erne var lertøj ikke noget kunstnere beskæftigede sig med herhjemme. Men med pottemager Kähler i Næstved og den Nordiske Udstilling i 1888, hvor det kunstnerisk prægede lertøj blev vist for første gang, fik mange åbnet øjnene for keramikkens muligheder.


Omkring 1900 begyndte Karl Schrøder at arbejde med keramik hos G.Eifrig, der havde overtaget Københavns Lervarefabrik i Valby i 1890 efter den berømte Tauber-Jensen.


Eifrig havde selv i en årrække været mestersvend hos pottemager J. Wallmann på Utterslev Mark, hvor bl.a. Bindesbøll, Joakim og Suzette Skovgaard samt Lorentz Frölich og Svend Hammershøi fik brændt deres lertøj.


I 1901 udstillede Karl Schrøder på Kunstindustrimuseet, og i 1902 holdt han en udstilling i snedkermester Troels Lunds lokaler på Frederiksberg. Her viste han skåle, krukker, lamper, lysestager, fade, askebægre, vaser m.m. med farvestrålende dekorationer og dyrefigurer som hanke.

Udstillingen blev anmeldt og anbefalet i Illustreret Tidende nr. 9 samme år. Det var ikke alt anmelderen fandt lige smukt, men vaserne og vinkølerne med druer og vinløv blev kaldt talentfulde, og sammenstillingen af mat og blank glasur blev omtalt som ”noget nyt i vor hjemlige Keramikindustri”.

Lertøjet på udstillingen hos Lund var brændt på et pottemagerværksted i Lillerød, og det er sandsynligvis Lillerød Lervarefabrik på Tokkekøbvej, det drejer sig om.

Af folketællingen 1911 kan man se, at Karl Schrøder først flyttede til Lillerød i 1903, og det passer godt med, at han i august samme år giftede sig med Ovidia Drewes fra Lolland.


Da Karl Schrøder var flyttet til Lillerød, fik han hurtigt bygget egen ovn til sine keramikbrændinger. Han eksperimenterede med forskellige former og glasurer – særlig flydeglasurer – og udstillede ivrigt sin keramik på bl.a. Kunstnernes Efterårsudstilling og Den Frie i årene frem til 1914.


Første verdenskrig gjorde det imidlertid umuligt for ham at skaffe kemikalier og glasurer hjem fra Tyskland, og han stoppede med keramikken til stor beklagelse i kunstnerkredse.

Inden da, havde han i 1907-08 lavet et af sine keramiske hovedværker, nemlig busten/masken af N.F.S. Grundtvig, som han lavede i samarbejde med billedhuggeren Niels Skovgaard.

Busten er i mangefarvet, glaseret ler med en krans udenom, og den blev ophængt i Grundtvigs Hus i 1913. I dag findes den på Skovgaardmuseet i Viborg.

Karls bror, Rolf Schroeder, var arkitekt, og han har tegnet en del huse i vores område, bl.a. Lillerød Skole i 1910 og den senere udbygning, hovedbygningen på Ny Allerødgård i 1912 samt Lillerød Brugsforening i 1915.


Han tegnede i slutningen af 1890´erne bl.a. nogle huse og kirken i Askov, hvor farbroderen Ludvig var højskoleforstander.

Karl blev i 1900 hentet til Askov for at male alterets for- og sidestykker, der forstiller snoede vinranker, aks og hvide liljer.

1939 blev Schrøders alterstykker sat på depot og erstattet af Hans Georg Skovgaards alter i udskåret træ; men heldigvis er Schrøders alter indenfor de sidste par år atter fundet frem, og man arbejder på at få dem restaureret og opsat på deres gamle plads.


Karl og Ovidia fik deres første søn Sven i 1905, og da det ikke var de store indtægter Karls keramik indbragte, begyndte han som lærer på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder i 1909. Fra 1912 tegnede han møbler til Fritz Hansens Eftf. i Allerød.

Som møbelarkitekt opnåede han anerkendelse i vide kredse, og han blev præmieret på Kunstindustri- og Håndværks-Kunstudstillingen i Paris i 1925.

I 1914 og 1918 kom søn nr. to og tre – Ib og Palle.


Hjemmet på Frederiksborgvej beskrives som et meget varmt og gæstfrit miljø, hvor sans for det smukke i naturen og Ovidias store musikinteresse blev givet videre til børnene.

Schrøder-familiens Slægtsbog beskriver Karl som en mand med barok lune og en elsket lærer. ”Sandhed og retsind prægede ham, aldrig gik han på akkord. Et særpræget menneske.”


Efter intermezzoet med keramikken fortsatte Karl Schrøder med maleriet, og han udstillede da også på bl.a. Charlottenborg, hvor han i 1930 og 1935 viste portrætstudier og et portræt af hustruen Ovidia. Imidlertid gik det meste af hans tid med undervisning og møbeltegning. Alle kunne se hans store talent, men det endelige gennembrud og den fulde anerkendelse kom aldrig. Karl Schrøder døde i Lillerød i 1943.

Anerkendt eller ej – så finder man stadig rundt om i nordsjællandske hjem masser af hans keramik og billeder, - og de er højt værdsat og elsket af ejerne.

 

Birthe Skovholm


Bragt i Nøglehullet nr. 1, 1999 s. 3-9
 

Kilder:

Johannes E. Schrøder: Slægtebog II Del. De yngre slægtled. Holbæk. 1971

Merete Bodelsen: Pottemageriet som kunstindustri – Hovedtræk af 50 Aars Udvikling. Samleren nr. 8. 1939.

Weilbachs Kunstnerleksikon III, 1952.

FH- Bladet nr. 29, April 1943 s. 1.

Illustreret Tidende nr. 9, 30.11.1902 s. 146.

Samtale med Maria Wibroe Schrøder

 
* Under forarbejdet til bogen 'Lillerød Lervarefabrik 1870'erne-2006' har vi fundet ud af, at Karl Schrøder fra 1903-1913 boede til leje hos slagter Christensen på Frederiksborgvej 29. Hvor han havde sin keramikovn, ved vi ikke.

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Kontakt os Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årsberetning 2021  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark