17. august 2022 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

LILLERØD SPRØJTEHUS


Lige til højre for Kirkehavegaards gamle indkørsel fra Frederiksborgvej, lå Lillerød Sprøjtehus. Huset indeholdt byens brandsprøjte og var et pænt, lille hvidkalket murstenshus med tegltag og en stor port ud mod Frederiksborgvej.Det blev opført i 1866, og i Lillerød Sognearkiv ligger ”licitationspapiret” stadig. Det lyder sådan:  

”Fredagen den 29de Juni, lader Lillerød Sogneforstanderskab bortaccordere Opførelsen af et nyt Sprøitehuus, paa Lillerød Gade, efter nærmere anvisning. Huset bliver at opføre af fastbrændte Steen, Muren 3½ Alen høi, Dybden 6 Alen Længden 7 Alen og Fyrretræes-Overtømmer med Tegltag. Gavlene mures ligeledes af fastbrændte Steen med Gruus og Kalk. I den søndre Ende indrettes en Port, som maae være 3¼ Alen bred, 3 Alen høi og af 1½ Tommers tørre Fyrrebrædder, Hvilke bliver at forsyne med Hængsler og indstukken Laas og Maling.

Paa hver Side indrettes forneden 2de Ventiler. Ovenanførte Bygning maae være forsvarlig udført til første November 1866 og naar ovenanførte er færdig og taget gyldig kan Pengene modtages af Sogneforstanderskabets Formand. Lillerød den 29. Juni 1866.

N. Andreasen    H. Madsen”


På langs af papiret er der tilføjet: ”Paa Porten males: Lillerød Byes Sprøjtehuus” samt ”med Stenbroe indvendig og 1½ Alen udenomkring Huset”.

På bagsiden finder vi kontrakten med gårdmand Niels Nørager, Hvidesten, der påtager sig arbejdet: ”Jeg undertegnede paatager mig at efterkomme foranførte Skrivelse forsvarlig udført i enhver Henseende. For opførelsen af Huset skal betales 103 Rdl. 5 Mark. Lillerød den 19de Juni 1866. N. Nørager”.

Sprøjtehuset fungerede fra 1866 og frem til foråret 1952, hvor det blev sat til salg med nedrivning for øje. Højeste bud var 110 kr. plus et depositum på 50 kr. ”til dækning af eventuelle udgifter ved mangelfuld oprydning”.

Ifølge annoncen i Lillerød Posten skulle sprøjtehuset være nedrevet og fjernet og pladsen ryddeliggjort inden 15. april 1952.

Lillerød stod nu uden sprøjtehus, og brandmateriellet blev midlertidigt overflyttet til Kirkehavegaard.

Nørager havde nu bygget sprøjtehuset godt og solidt, for det var ikke på grund af forfald, at sognerådet ønskede det fjernet. Det var såmænd udelukkende, fordi man fandt, at huset havde en uheldig beliggenhed umiddelbart op ad indkørslen til den nye kommunale administrationsbygning på Kirkehavegaard.

Birthe Skovholm

Billedtekst
Lillerød Sprøjtehus lige til højre for indkørslen til Kikehavegaard ved Sprøjtedammen. Ca. 1950.

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Kontakt os Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årsberetning 2021  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark