9. december 2023 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

 

 Blovstrød mursten i Dansk Vestindien – samt en efterlysning

Under foredraget i LAFAK, den 1. februar om Allerøds teglværker, henvendte en af tilhørerne sig til Steen Andersen med en spændende iagttagelse:

På en rejse til Sct. Croix i Dansk Vestindien for en halv snes år siden havde han observeret en bunke mursten stemplet Blovstrød Teglværk.

Mursten fremstillet og stemplet på Blovstrød Teglværk. Stempling af mursten på de skjulte flader blev ikke mindst almindelig i slutningen af 1800-tallet. På det tidspunkt gik man over til at presse et stempel hårdt ned i murstensformen for at tvinge ler ud i alle hjørner, og så kunne man lige så godt sætte et navnestempel på. Murstenen her er fra Nivå Teglværks store samling, og vi er spændte på at høre, om det var samme type af mursten, vores tilhører så i Dansk Vestindien.


Hvordan det kunne hænge sammen måtte selvfølgelig undersøges nærmere, og vi har derfor i al hast kontaktet nogle eksperter om spørgsmålet.  Det er foreløbigt blevet til et lille, men fængslende indblik i et hjørne af den danske kolonihistorie, som vi forlods intet kendte til. Nemlig en bygningskultur som udfoldede sig over et par århundreders kolonitid, og som stadig er så synlig i Dansk Vestindien. En kultur, hvor bygherrer, arkitekter, håndværkere og efterhånden også uddannede slaver bebyggede kolonien i en helt egen stil præget af danske håndværkertraditioner, men også tillempet koloniens særpræg. Og – nu til vores emne – hvor byggestenene helt overvejende var tegl bragt til Vestindien fra Danske teglværker.

I starten drejede sig ikke mindst om de såkaldte Flensborg Sten fra det klassiske teglværksdistrikt omkring Flensborg Fjord, og deres mål og størrelse kom til satte standarden for brugen af teglsten fremover. Ofte blev stenene sejlet ud som ballast i skibene og aflæsset på øerne, mens melassetønder blev stuvet som ny ballast på hjemfarten til Europa. Men efterhånden kom der også sten fra en hel del andre teglværker.

Hvornår Blovstrød-sten træder ind i den forretning, ved man dog ikke, men det kunne være spændende at finde frem til lidt mere herom. Det kan i den forbindelse nævnes, at blandt de få stemplede mursten, der kendes fra Dansk Vestindien, har Jørgen Berthelsen, Nivå Teglværk, fundet en stemplet Frederiksholm. Frederiksholm omfattede en gruppe af Nordsjællandske teglværker, hvori også Blovstrød Teglværk en tid indgik, og stenen kunne altså stamme fra Blovstrød. Men da fra en langt senere produktion og sending.

For at komme lidt længere i jagten på Blovstrød stenens historie vil vi meget gerne i kontakt med finderen, der gav oplysningen ved foredraget, men desværre fik vi ikke skrevet hans kontaktoplysninger ned. Vi vil bl.a. gerne vide lidt mere om murstenens udseende og stemplets form. Om findestedet og om muligt om den eller de bygninger, hvorfra murstenen stammede. Eventuelle fotos ville være et scoop. Ud fra dette kan vi måske komme lidt nærmere på tidslinjen for murstenens fremstilling og historie fra leret blev gravet over brændingen og sejladsen til Vestindien indtil bygningen blev sat op.

Kontakt til LAFAK – lafak@lafak.dk eller Steen Andersen på mail san@privat.dk

Hvem er forfatteren?

Nedenstående sang blev sunget i Lynge Kirke ved mindegudstjenesten i anledning af 10-året for Befrielsen den 4. maj 1955.
Kenden du forfatteren til sangen, hører vi meget gerne fra dig på mail eller telefon.


                                             4. maj
   
 

                                            (Mel.: Hvorledes skal jeg møde…)

 

                                            Det var ved aftenstide

                                            en forårskvæld i maj –

                                            og vårens blomster blide

                                            just havde lukket sig –

                                            Da over hav og strande

                                            et budskab fløj så vidt

                                            og meldte Nordens lande:

                                            at Danmark nu var frit.

 

                                            Først var der ganske stille

                                            i alle danske hjem,

                                            men så brød glædens kilde

                                            af hjertedybet frem.

                                            En jubel uden lige

                                            steg op fra borg og hus

                                            og fyldte Danmarks rige

                                            med takkesangens brus.

 

                                            Thi endt var trængsels dage.

                                            Den tabte friheds skat

                                            Gud gav vort folk tilbage

                                            hin skønne forårsnat.

                                            Han vendte sorg til lykke

                                            i Danmarks skæbnestund.

                                            Lad os da trøstigt bygge

                                            på ordets klippegrund.

 

                                            Vi mindes vore døde

                                            fra frihedskampens år.

                                            I livets morgenrøde

                                            de fik så dybe sår.

                                            For frihed, ret og ære

                                            de ofred´ liv og blod,

                                            gav os det kald at bære

                                            den arv de efterlod.

 

                                            Vor tak til Gud skal stige

                                            fra hjertets dybe grund

                                            for gaven uden lige,

                                            vi fik en forårsstund,

                                            da lys i mulm Han tændte

                                            og brød vort trældomsåg

                                            og atter bladet vendte

                                            i Danmarks sagabog.


Frederiksborg Amts Avis skrev den 5. maj 1955 følgende om mindehøjtideligheden:

'Lynge. Over 400 mennesker overværede Baalfesten i Lynge. Aftenen indledtes med en Takke- og Mindegudstjeneste i Lynge Kirke, som var fyldt til sidste plads.
Kirken var pyntet med levende Lys og Grønt og to Dannebrogsfaner paraderede under Gudstjenesten.
Pastor Egede-Jensen talte udfra ordet: "Herren har gjort store Ting mod os". Kl 21 samledes man paa Skolepladsen i Uggeløse og Idrætspladsen, hvorfra der begge Steder afgik Fakkeltog som samledes ved De gamles Hjem i Lynge og i samlet Trop afgik derfra og til Baalfesten paa Vejrmøllebakken. Her holdt Lærer Dahl, Bastrup Baaltalen og Pastor Egede-Jensen afsluttede aftenen.'

Trods den fyldige omtale nævnes intet om mindesangen.

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark